Jin- Epiphany ile Korece Öğrenelim!

Merhaba?Jin

BTS’in Love Yourself serisinin son albümü de geçtiğimiz gün yayınlandı ve şarkıların her biri birbirinden güzel. Bu seriyle vermek istedikleri mesaj çok değerli bence ve serinin anlam olarak en etkileyici şarkıları da son albümdeymiş.? Jin ‘in sözlerini yazdığı solo parçasıyla Şarkılarla Korece serimize devam etmek istedim bende. Jin gerçekten çok değerli şeyler söylüyor Epiphany’de.?

Bu sefer şarkıyı çevirirken belli yapıları seçerek örnekler vermeye karar verdim böylece sizler için daha yararlı olacağını umuyorum.? Bu seriyi sevenleri bu yazılara da beklerim?

Keyifli çalışmalar

 • (çok) 이상해 (tuhaf)

 • Çok tuhaf

 • 분명(kesinlikle)(ben) 너를(seni) 너무(çok) 사랑했는데 (sevmiştim)

 • Kesinlikte seni çok sevmiştim

 1. -는데: “…oldu ama, rağmen” gibi anlamlar katan bir ektir.

Örneğin 가다 gitmek fiilidir. Aynı eki kullanarak 갔는데“gittim ama” diyebiliriz. “Gittim ama orada kimse yoktu.” derken ki anlamı verir.

 • 뭐든(her şeyi) 너에게(sana) 맞추고

 • Her şeyi sana ayarlayıp

 1. 맞추다: Adapte etmek, ayarlamak
 2. -에게 “-e, -a” anlamına gelen resmi yönelme ekidir. Hitap ettiğiniz kişiye göre farklılaşır.-께 en saygılı , -한테 daha samimi halidir.

Örneğin 친구: Arkadaş > 친구한테 :Arkadaşıma

친구한테 선물을 주었어:Arkadaşıma hediye verdim.

선생님: Öğretmen > 선생님: Öğretmenime

선생님선물을 드렸습니다: Öğretmenime hediye verdim.

Öğretmen, aile büyüğü gibi ya da tanımadığımız insanlarla eklerin saygılı şekillerini kullanarak konuşuruz.

 • (senin) 위해 (için)살고 싶었는데 (yaşamak istemiştim)

 • Senin için yaşamak istemiştim

 1. 위해 amaç belirten “için” bağlacıdır. Fiille kullanırken -기 위해 şeklinde kullanırız. İsimlerle kullanırken de nesne eki olan -을/-를 ile kullanılır. Kafanız karışmasın bu ekin kullanımı çok kolay.

Örneğin 너:Sen >너를: Seni. 너를 yerine kısaltma olarak 널 diyebiliriz. “Senin için” derken de “널 위해” deriz.Fiille kullanımına da bir örnek verelim. 보다: görmek >기 위해:görmek için.

 1. -고 싶다 “-mek/-mak istemek” anlamına gelir.

Örneğin 가: Gitmek >고 싶다: Gitmek istiyorum. Turuncu renkle yazılmış ek“-mek/-mak” mastar ekidir, fiilleri kullanırken çoğunlukla atılır ve ek onun yerine gelir. Şarkıda “yaşamak istemiştim, istedim” kısmına, geçmiş zaman eki geldiği için bizim örneğimizdeki gibi sade halde değil.

 • 그럴수록(böylece,ne kadar böyle)(benim) 맘속의(kalbimin içinde)

 • Böylece kalbimin içinde

 1. -의 iyelik ekidir. Örneğin 나: Ben>나의: Benim. 나의>내 şeklinde kısaltılabilir. 친구: Arkadaşımın vb.
 2. 마음 “kalp” anlamına gelir ve şarkıdaki gibi 맘 şeklinde kısaltarak kullanabiliriz. Burada “iç” anlamına gelen 속 ve iyelik eki kullanılmış. “Kalbimin içinde”
 • 폭풍을 (fırtına) 감당(üstlenme,becerme)할 수 없게

 • Fırtınanın üstesinden gelemedim

 1. 감당:Üstlenme.
 2. -ㄹ/을 수 없다 yetersizlik anlamı katan ektir.
가다: Gitmek >수 없다: Gidememek.
Şarkıdaki “katlanmak, üstlenmek” fiilini kullanalım. 감당하다>감당할 수 없다 olmuş.

 

 • 웃고 있는 가면(maske) 속의(içindeki)

 • Gülümseyen maskemin içindeki

 1. -고 있다 şimdi yapmakta olduğumuz şeyleri anlatırken kullanılır, “-yor olmak” anlamına gelir.
가고 있다 “gidiyorum, gitmekteyim” anlamına gelir. Korecede sıfatlar da –다 ekiyle biter. Nitelik bildiren fiilleri sıfatlaştırırken -은/-ㄴ ekleri kullanılır. (Hangisini getireceğimizi kelimenin son harfinin ünlü yada ünsüz olmasına göre belirliyoruz.)

Örneğin 좋다 “iyi, güzel olmak” anlamındadır. 좋은 ise “iyi” anlamındadır. Dönelim tekrar şarkıdaki kullanımına;

웃다 :Gülmek. Yine mastar eki -다 atılıyor ve yerine şimdiki zaman anlamı katanekimizi getiriyoruz. 웃고 있다:Gülüyor olmak. Bunu sıfatlaştırdığımız da “gülen” sıfatı olur ve 웃고 있는 şeklinde yazarız. “Gülen insan” vb.

 • 진짜(gerçekten) (benim) 모습(görünüş,tavır)을 다(hepsi) 드러내

 • Gerçek beni ortaya çıkardım

 1. 드러내다: Ortaya çıkarmak
 • I’m the one I should love

  in this world

 • Bu dünyada sevmem gereken kişi benim

 • 빛나는(parlayan) 나를(beni) 소중한(değerli)(benim) 영혼(ruh)

 • Parlayan beni, değerli ruhumu

 1. 빛나다:Parlamak
 2. 소중하다:Değerli, kıymetli olmak
 • 이제(artık)야 깨달아 so I love me

 • Artık anladım, o yüzden seviyorum kendimi

 1. 이제: Artık
 2. 깨닫다: Fark etmek, anlamak
 • (biraz) 부족해도 너무(çok) 아름다운 (güzel)

 • Biraz eksik olsam bile çok güzelim

 1. 부족하다: Eksik olmak, tam anlamıyla istenildiği gibi olmamak.
 2. 도 Türkçedeki “-de/-da, dahi,bile” anlamındaki edattır; kullanımı da Türkçedeki kullanıma çok benzediği için kolayca öğrenebilirsiniz.

Örneğin; 엄마: Anne>내 엄마:Annem de

 • I’m the one I should love

 • Sevmem gereken kişi benim

 • 흔들리고 두려워도 앞으로(ileri) 걸어가

 • Sarsılsan ve korksan da ilerle

 1. 흔들리다: Sarsılmak, zorlanmak
 2. 두렵다: Korkmak, endişelenmek
 3. 걸어가다: Yürümek

İlk kelime “sarsılmak”tan sonra gelen -고 “ve” bağlacıdır. Fiilleri, cümleleri birbirine bağlarken kullanabiliriz. Yine bağlacı getirirken mastar ekini atıp, eki onun yerine getiriyoruz unutmayalım. Örneğin 먹다 “yemek” fiilidir ve 가다 “gitmek” fiilidir. Korecede fiilleri emir haline getirmek için sadece mastar ekini atarak da söyleyebilirsiniz. Böylece 먹가 “ye ve git” anlamına gelir.

 • 폭풍(fırtına)(iç)에 숨겨뒀던

 • Fırtınanın içinde sakladığın

 1. 숨기다: Saklamak,gizlemek

 • 진짜(gerçek) 너와 (senle) 만나(tanış)

 • Gerçek senle tanış

 1. 만나다:Tanışmak,karşılaşmak

와 “ve, ile” anlamı veren ektir. Örneğin 너:Sen ,나: Ben>나: Senle ben vb.

 • (neden)(ben) 이렇게(böyle)

 • Neden ben böyle

 • 소중한(değerli) (beni) 숨겨두고 싶었는지

 • Değerli beni saklamak istedim

 • (ne) 가 그리(bu kadar) 두려워(korktum)

 • Ne korkuttu

 • (benim) 진짜(gerçek) 모습을(halimi) 숨겼는지

 • Gerçek halimi saklayacak kadar

Jin

Jin Epiphany

 • 조금은(biraz) 뭉툭하고 부족할지 몰라
 • Biraz çelimsiz ve eksik olabilirim
 1. 뭉툭하다:Çelimsiz
 • 수줍은 (utangaç) 광채(parıltı) 따윈 안 보일지 몰라
 • Utangaç parıltım görülmüyor olabilir
 1. 수줍다:Utangaç olmak

안 olumsuzluk ekidir. Fiillerin önüne getirilir. Örneğin; 가다: Gitmek >가: Git >가: Gitme vb.

 • 하지만(ama,fakat) 이대로(böyle)의 내가(ben) 곧 나인 걸
 • Ama ben böyleyim
 • 지금(şimdi)껏 살아온
 • Şu ana kadar yaşayan
 1. 살다:Yaşamak
 • (benim)(kol)(ve) 다리(ayak) 심장(kalp) 영혼(ruh)
 • Kollarım, bacaklarım, kalbim ve ruhum

I’m the one I should love

Sevmem gereken kişi benim~

Bu güzel albümler ve şarkılar için BTS’e, Epiphany içinde Jin ‘e teşekkürler?

Önerileriniz, şarkı istekleriniz varsa yorumlarınızı bekliyorum.

Kendimizi, çevremizi, dünyayı sevmemiz dileğiyle~?

Jin ‘in güzel sesinden Epiphany’i dinlemek isterseniz;

You may also like...

2 Responses

 1. Çiğdem yıldızhan dedi ki:

  Lütfen daha fazla şarkı yapın stray kids, itzy, NCT, Got7 gibi

 2. minihanok dedi ki:

  Got7 var bir tane ama yeni şarkıları için yapmak istiyorum. Grupları da not edeceğim:) Beğendiğiniz Stray Kids NCT itzy şarkıları varsa yazın onlar arasından seçim yapayım. Biraz daha yavaş şarkılar olursa dinlerken pratik yapmanız daha kolay olabilir:)

Ne düşünüyorsunuz?